Chính sách bảo mật thông tin
13/01/2022

Công ty Cổ phần Lốp xe chuyên dụng Việt Nam hiểu rõ tầm quan trọng và tôn trọng quyền bảo mật thông tin cá nhân của người truy cập website và sử dụng sản phẩm của công ty (người truy cập website và/hoặc mua sản phẩm, sử dụng sản phẩm của công ty sau đây gọi chung là “Khách hàng”); bằng thiện chí của mình – Công ty Cổ phần Lốp xe chuyên dụng Việt Nam với Chính sách bảo mật Thông tin này sẽ cung cấp nội dung tổng quan nhằm minh bạch hóa các nguyên tắc thu thập, cách thức sử dụng, tiết lộ, lưu trữ Thông tin của Khách hàng mà công ty thu thập được bằng những cách thức nêu sau đây:

I. MỤC ĐÍCH VÀ PHẠM VI THU THẬP THÔNG TIN

1. Mục đích
Công ty Cổ phần Lốp xe chuyên dụng Việt Nam thu thập thông tin cá nhân của Khách hàng chủ yếu phục vụ cho mục đích hỗ trợ, duy trì mối liên hệ với Khách hàng như:
– Thông báo đến Khách hàng các Thông tin khuyến mại, quảng cáo hoặc cho các mục đích tiếp thị trực tiếp, xúc tiến thương mại khác;
– Duy trì liên lạc với Khách hàng, giải đáp các thắc mắc của Khách hàng liên quan đến sản phẩm của cty;
– Hỗ trợ khi Khách hàng mua và sử dụng sản phẩm của Cty
– Cung cấp thông tin sản phẩm mới hoặc thay đổi chính sách nhằm phục vụ nhu cầu Khách hàng.
– Quản lý, phân tích, dữ liệu liên quan đến Khách hàng để xây dựng chính sách bán hàng và chính sách chăm sóc Khách hàng phù hợp.
– Tiếp nhận thông tin, góp ý, đề xuất, khiếu nại của Khách hàng nhằm cải thiện chất lượng sản phẩm.
– Liên hệ với Khách hàng để giải quyết các yêu cầu của Khách hàng.

2. Phạm vi thu thập thông tin:
Công ty Cổ phần Lốp xe chuyên dụng Việt Nam thu thập thông tin từ khách hàng bao gồm:
– Thông tin cá nhân như họ và tên.
– Thông tin liên lạc như số điện thoại, địa chỉ gửi thư, địa chỉ email.
– Thông tin về doanh nghiệp của Khách hàng như tên doanh nghiệp, địa chỉ doanh nghiệp.
– Các thông tin khác phục vụ Chương trình Khách hàng thân thiết như địa chỉ nhà riêng, số điện thoại di động, địa chỉ email cá nhân, các thông tin liên quan đến các nhu cầu đặc biệt của Khách hàng.
– Công ty Cổ phần Lốp xe chuyên dụng Việt Nam cần sự hỗ trợ từ phía Khách hàng trong việc đảm bảo tính chính xác và đầy đủ của các thông tin thu thập. Vì vậy, xin vui lòng thông báo cho công ty về bất kỳ sự thay đổi nào trong Thông tin cá nhân Khách hàng bằng việc liên hệ với công ty qua các thông tin liên hệ được công bố trên website.

II. PHẠM VI SỬ DỤNG THÔNG TIN

– Công ty Cổ phần Lốp xe chuyên dụng Việt Nam sử dụng các Thông tin của Khách hàng thu thập được để:
– Thực hiện các biện pháp để hoàn thiện sản phẩm của công ty;
– Thiết lập các chương trình hỗ trợ khách hàng thân thiết hoặc các chương trình xúc tiến thương mại khác;
– Xử lý các vấn đề liên quan đến việc sử dụng sản phẩm của Khách hàng hoặc giao dịch giữa công ty và Khách hàng;
– Gửi thư ngỏ, đơn đặt hàng, thư cảm ơn;
– Gửi các Thông tin khuyến mãi hoặc các Thông tin khác cho Khách hàng khi có sự đồng ý trước của Khách hàng.
– Các nội dung khác mà công ty được phép sử dụng Thông tin không trái với quy định của pháp luật.

III. THỜI GIAN LƯU TRỮ THÔNG TIN THU THẬP
Công ty Cổ phần Lốp xe chuyên dụng Việt Nam sẽ lưu trữ các Thông tin cá nhân do Khách hàng cung cấp trên các hệ thống nội bộ của công ty. Trong quá trình cung cấp sản phẩm cho Khách hàng hoặc cho đến khi hoàn thành mục đích thu thập hoặc khi Khách hàng có yêu cầu hủy các thông tin đã cung cấp.

IV. CAM KẾT BẢO MẬT THÔNG TIN
– Luôn lấy sự tín nhiệm của khách hàng đặt lên hàng đầu, Công ty Cổ phần Lốp xe chuyên dụng Việt Nam cam kết bảo mật Thông tin của Khách hàng theo đúng các nội dung được quy định tại Chính sách này và quy định của pháp luật.
– Công ty Cổ phần Lốp xe chuyên dụng Việt Nam sẽ áp dụng phương án và giải pháp thích hợp về kỹ thuật và an ninh để bảo vệ hiệu quả nhất Thông tin của Khách hàng.
– Quý khách hàng tuyệt đối không được sử dụng bất cứ phương tiện, phần mềm hay bất cứ hình thức nào để can thiệp trực tiếp hoặc gián tiếp vào website lopxetot.vn nhằm thu thập, phá hoại hệ thống, gây tổn thất và ảnh hưởng đến dữ liệu của hệ thống, ảnh hưởng đến quyền lợi và sự tín nhiệm của khách hàng. Nếu vi phạm, công ty sẵn sàng truy tố trước pháp luật.

V. QUYỀN LỢI CỦA KHÁCH HÀNG ĐỐI VỚI CÁC THÔNG TIN CÁ NHÂN ĐƯỢC THU THẬP
– Khách hàng được bảo đảm các quyền lợi và bảo mật về Thông tin mà Công ty Cổ phần Lốp xe chuyên dụng Việt Nam đã cam kết theo Chính sách này;
– Khách hàng có quyền liên hệ yêu cầu điều chỉnh lại những sai sót trong dữ liệu cá nhân của mình hoặc cập nhật, bổ sung để hoàn thiện Thông tin được lưu trữ trên website.
– Nếu Khách hàng không muốn nhận bất cứ thông tin quảng cáo, chương trình khuyến mại của công ty thì có quyền liên hệ từ chối bất cứ lúc nào bằng cách gửi yêu cầu ngưng nhận thông tin đến website của công ty.

VI. THÔNG TIN, PHƯƠNG THỨC LIÊN HỆ
Công ty Cổ phần Lốp xe chuyên dụng Việt Nam trân trọng mọi ý kiến đóng góp, liên hệ và phản hồi thông tin từ Khách hàng về sản phẩm của công ty cũng như chính sách này. Mọi thắc mắc liên quan, Khách hàng vui lòng liên hệ theo thông tin dưới đây:

Công ty Cổ phần Lốp xe chuyên dụng Việt Nam

– Địa chỉ: Số 12 ngõ 4 phố Hoàng Diệu, Phường Nguyễn Trãi, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
– Tel: 0945.268.833
– Email: sangle@lopxetot.vn ; lananh@lopxetot.vn
– Website: www.lopxetot.vn

0945.268.833